Duurzaamheid

Duurzame huisvesting

De ontwikkelingen in Onderwijsland gaan in een hoog tempo. Verschillende thema’s komen bij elkaar en hebben invloed op elkaar. Dat beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de kwaliteit van de onderwijshuisvesting.

Delen van expertise is een voorwaarde om in duurzaam goede huisvesting te investeren en aan de voorkant de goede keuzen te maken. Opdrachtgevers dienen daarbij antwoorden te hebben op de vragen wat specifiek voor hen als gebruiker duurzaamheid is, waarom duurzaamheidsdoelstelllingen gesteld worden en hoe dit te realiseren is.