Aanbestedingen

Schoonmaak

Wie een aanbesteding uitschrijft, loopt tegen een groot aantal zaken aan. Wilt u de diensten bij één partij onderbrengen of kiest u voor meerdere leveranciers en verdeling over meerdere percelen?

Trends in de schoonmaaksector zijn het verbreden van de dienstverlening. Het gaat vaak niet alleen meer om de schoonmaak alleen, maar ook om andere diensten en services. Gaat het u vooral om de kwaliteit van de schoonmaak of spelen persoonlijk contact en flexibiliteit ook een belangrijke rol? Kiest u voor dagschoonmaak of niet? Gaat u werken met inkoop via prestatie-inkoop en prestatiecontracten? Hoe belangrijk is het om rekening te houden met MVO?  Wilt u dat een bepaald percentage van het werk uitgevoerd wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? KRS Facilitair heeft veel ervaring op dit gebied en kan samen met u de juiste PVE opstellen.